Modernizacja linii produkcyjnych przetwórstwa tworzyw sztucznych w Gdyni.

W dniu 20 kwietnia 2016r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, z siedzibą 80-861 Gdańsk, ul.Rybaki Górne 8, a firmą Elcen Spółka z o.o. ul. Czechosłowacka 3,81-969 Gdynia została zawarta umowa pożyczki nr WFOŚ/P/10/2016 na dofinansowanie realizacji zadania p.n. Modernizacja linii produkcyjnych przetwórstwa tworzyw sztucznych w Gdyni. Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 1.875.613,28 zł. Kwota otrzymanej pożyczki wyniosła  1.500.000,00 zł., pozostałą część sfinansowano ze środków własnych.

Dzięki realizacji zadania ogranicza się zużycie wody do mycia płatka w trakcje jego produkcji. Zmiana sposobu przygotowania butelek PET umożliwia poprawienie jakości i ilości ścieków technologicznych z procesu mycia płatka poprzez zmniejszenie zużycia środków chemicznych stosowanych w procesie mycia płatka. Propagowane jest zbieranie opakowań PET bez nakrętek i etykiet. Modernizacja linii produkcyjnej zwiększy wydajność z 600 kg/h do 700 kg/h.

dof

 

Ta witryna do swojego poprawnego funkcjonowania korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz określić zasady przechowywania oraz dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.